IKEA

Detta hedersamma uppdrag från IKEA Food Solutions var att ta fram en film för en 35m bred screen bakom talaren IKEA Food Solutions VD Michael Lacour.