produktfoto Mariestads

produktfoto för tävling.
Byrå: Neumeister